Veri Koruma ve Gizlilik

Teknolojinin hızlı gelişimi ve veri toplama kabiliyeti, politika belirleyiciler için AB vatandaşlarının mahremiyetinin korunmasına ilişkin bir sorun haline gelmiştir. 20 yıldan az bir sürede, 1995 tarihli “Veri Koruma Direktifi”, teknolojinin gelişmesi nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş ve AB’nin bireylerin mahremiyetini korumak için yeni bir çerçeve olan “Genel Veri Koruma Yönetmeliği”ni (GDPR) benimsemesine neden olmuştur.

Dr. Antonios Kouroutakis bu sunumunda, GDPR'nin getirdiği yeni kuralları ve dünyadaki şirketler üzerindeki etkilerini bizlerle paylaşıyor. Oxford Üniversitesi'nden Hukuk alanında DPhil ve UCLA Hukuk Fakültesi'nden LLM derecelerine sahip olan Kouroutakis, IE Üniversitesi’nde Anayasa Hukuku ve Yeni Teknolojiler ve Startuplara Yönelik Regülasyonlar ile ilgili dersler veriyor.

  • 26.06.2019
  • 18:30
  • Dr. Antonios Kouroutakis