Gizlilik Politikası


Merkezi Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2,34340, Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi, bundan böyle “Garanti”, Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Lojman Kapı Yanı, BÜMED, 34342, Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan BUBA BÜMED Yönetim Danışmanlığı Ticaret A.Ş. bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.
“Şirket” ve “Garanti” tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.garantibbvapartners.com adresinden erişimi mümkün olan web sitesi, bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.
“Site”ye erişiminizden veya site’yi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz.
“Şirket” veya “Garanti”, bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir vae bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
“Site”yi ziyaret ederek ve/veya “Başvuru” yaparak bizimle paylaştığınız kişisel bilgileriniz ve fikirleriniz aşağıdaki ilkeler’e dayanarak korunacaktır.
“Tarafımız” Garanti ve Şirket’i kastedecektir.


1. Tanımlar

"Başvuru": “Girişimci”nin, "Proje Başvuru Formu"nu doldurarak, projesinin değerlendirilmesi için elektronik ortamdan “Şirket”e yapmış olduğu başvuru.
"Bilgi": İşbu sözleşme içerisinde tanımlı olan "Kişisel Bilgiler", “Site Ziyareti Bilgileri”, "Gizli Bilgiler" ve "Umuma Açık Bilgiler"i kapsayan bilgilerin tümüne verilen isim.
“Site Ziyareti Bilgileri”: “Kullanıcı”nın “Site”yi ziyareti sırasındaki IP adresi, coğrafi konumu, web tarayıcısı türü, gönderen kaynağı, ziyaret süresi, sayfa/içerik gösterim sayısı ve benzeri bilgilerin tümü.
"Gizli Bilgi": "Gizli Bilgi" kamuya daha önce açıklanmamış ve “Girişimci”’nin "Sözleşme" gereğince açıklayacağı; hukuken üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olduğu tüm veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgiler olarak tanımlanmaktadır.
"Kişisel Bilgi": Kişinin adı-soyadı, çalıştığı kurum, ünvan, ticaret ünvanı, adres, e-mail adresi, her türlü sabit telefon, cep telefonu ve fax numaralarını içeren bilgiler.
“Girişimci”: "Site" içerisinde yer alan "Proje Başvuru Formu"nda ismi geçen ve "Proje Başvuru Formu"nu doldurup çevrimiçi (on-line) ortamdan kendi adına “Şirket”e gönderen ve işbu Sözleşme'ye elektronik olarak onay vererek işbu Sözleşme'nin tarafı olan gerçek ve/veya tüzel kişi.
“Kullanıcı”: “Site”yi herhangi bir sebeple ve herhangi bir şekilde ziyaret eden bütün gerçek ve/veya tüzel kişiler ve “Başvuru” yapan “Girişimci”lerin tümü olarak tanımlanmaktadır.
"Proje Başvuru Formu": "Girişimci" tarafından “Şirket”e elektronik ortamdan gönderilen ve “Girişimci”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan "Kişisel Bilgiler"i, "Gizli Bilgiler"i ve "Umuma Açık Bilgileri" içeren elektronik form.
"Umuma Açık Bilgi": “Girişimci”nin kullanımı ve ifşası konusunda üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olmadığı veya herhangi bir şekilde “Girişimci”nin rızasıyla veya rızası hilafına veya daha önce “Girişimci” dışında başkaları tarafından bilinen ve/veya bu kişiler tarafından “Girişimci” dışındaki kişilere açıklanmış veya üretilmiş her türlü bilgi ve bilgiyi içeren her türlü veri, örnek, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil bilginin her türlü formu olarak tanımlanmaktadır.


2. Topladığımız Bilgiler

“Site”yi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler.
”Site” üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili bilgiler.
“Site”ye üye olmak ve çevrimiçi hizmetlerden yararlanmak için verdiğiniz bilgiler.

3. “Site” Ziyareti Bilgileri

“Site”yi ziyaretiniz sırasında IP adresiniz, coğrafi konumunuz, web tarayıcısı türü, gönderen kaynağınız, ziyaret süreniz ve sayfa/içerik gösterim sayısı gibi bilgiler toplanabilir. Bu bilgiler, sitenin yönetimi, sitenin kullanılırlığını artırma ve pazarlama amaçlı kullanılabilir.
Bu “Site”de ‘çerez’ler kullanılmaktadır. Web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyasına çerez denir. Bu çerez dosyası, tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilir. Bu sayede, web sunucusu sizin tarayıcınızı tanımlar ve takip eder.
Bilgisayarınızın sabit diski üzerinde kaydedilmek üzere size çerez gönderilebilir. Bu çerezlerden edineceğimiz bilgiler, sitenin yönetimi, sitenin kullanılırlığını artırma ve pazarlama amaçlı kullanılabilir. Ayrıca işbu bilgiler sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımak ve siteyi sizin için kişiselleştirmek için kullanılabilir. Bunun dışında, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilir.
Çoğu tarayıcı, çerez kabul etmeyi engelleyici ayarlara sahiptir. Bunun için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyiniz. Ancak çerez kabul etmezseniz, bizim site de dahil olmak üzere, pek çok siteyi kullanırken kullanılırlığı büyük ölçüde azaltırsınız.

4. Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Bu siteye verdiğiniz kişisel bilgiler, gizlilik ilkelerinde belirtilen veya ilgili sayfalarda açıklanan amaçlar için kullanılır.
Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen kullanımlara ek olarak, kişisel bilgileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:
Siteyi kişiselleştirerek, ziyaretinizi daha verimli hale getirmek.
Pazarlama amaçlı bilgiler yanında, sizi ilgilendirebilecek başkaca bilgileri e-posta, site üzerinden ileti veya benzer bir sistemle yollamak.
Diğer şirketlere sadece istatistiksel amaçlı ve fakat sizi tanımlamada kullanılmayacak bilgi vermek.
Onayınız olmadığı müddetçe kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle doğrudan pazarlama amaçlı paylaşılmayacaktır.

5. Diğer Bilgilendirmeler

Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen amaçlara ek olarak, aşağıdaki nedenlerden ötürü kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz:
Yasaların bizi zorunlu kılması halinde.
Açılan veya açılacak olan yasal soruşturmalar nedeniyle.
Yasal haklarımızı korumak (sahteciliği engellemek için gerekli bilgileri vermek dahil) amacıyla.

6. Uluslararası Veri Akışı

Sizden topladığımız bilgileriniz ve fikirleriniz, işbu gizlilik ilkelerine uygun kullanımı şartıyla, çalışma yürüttüğümüz başka ülkelerde saklanabilir veya işlem görebilir.


7. Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Kişisel bilgilerinizin ve fikirlerinizin kaybı, yanlış kullanımı ve değiştirilmesini engelleyici gerekli önlemleri alacağız. Ancak, internet üzerinden veri akışı, doğası gereği güvensiz olduğu için, bu verilerin internet üzerinden akışının güvenliğini garanti edemeyiz. Şifrenizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Size herhangi bir şekilde kimse şifrenizi sormayacaktır. Site yönetimi şifrenize bilgi ve onayınız olmadan erişemez.


8. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları

“Site”nin tüm hakları Garanti’ye aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan yazılım, ürünler, logolar, ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler benzeri bütün bilgiler ulusal ve uluslararası kanunlar ve sözleşmeler ile korunmaktadır. Garanti’nin hizmet ve içerik sağlayıcısı olarak ilgili mevzuat tahtında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
“Kullanıcı”, “Site” dahilinde bulunan ürünleri, bilgileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel vesaire imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, yazılım kodları, html kodu ve diğer kodlar vs. ile tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
“Site”de yer alan her türlü bilgi ve materyal; “Site”'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.
“Site”'den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2015 www.garantibbvapartners.com, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.
Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.


9. Hak ve Sorumluluklar

“Site”nin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.


10. Üçüncü Kişi Web Siteleri

Bu web sitesi diğer başka web sitelerine bağlantılar içerir, ancak gizli bilgi aktarımı yapmaz. İşbu diğer sitelerin gizlilik ilkeleri ve yükümlülüklerinden biz sorumlu değiliz.


11. İletişim
info@garantibbvapartners.com