Kullanım Şartları


Merkezi Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2,34340, Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan Türkiye
Garanti Bankası Anonim Şirketi, bundan böyle “Garanti”, Esentepe Mah. Metrocity İş Merkezi D Blok,
Kırgülü sok. No:4/4 Şişli İstanbul adresinde bulunan MDA Teknoloji ve Yatırım Ticaret A.Ş. – Mentors
Network Turkey bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.
“Şirket” ve “Garanti” tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu
çevrimiçi (on-line) ortamdan www.garantibbvapartners.com adresinden erişimi mümkün olan web
sitesi, bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.
“Site”ye erişiminizden veya site’yi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye
erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul
etmektesiniz.
“Şirket” veya “Garanti”, bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş
sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak
amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden
erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz
anlamına gelecektir.
“Site”yi ziyaret ederek ve/veya “Başvuru” yaparak bizimle paylaştığınız kişisel bilgileriniz ve fikirleriniz
aşağıdaki ilkeler’e dayanarak korunacaktır.
“Tarafımız” Garanti ve Şirket’i kastedecektir.

1. Tanımlar
"Başvuru": “Girişimci”nin, "Proje Başvuru Formu"nu doldurarak, projesinin değerlendirilmesi için
elektronik ortamdan “Şirket”e yapmış olduğu başvuru.
"Bilgi": İşbu sözleşme içerisinde tanımlı olan "Kişisel Bilgiler", “Site Ziyareti Bilgileri”, "Gizli Bilgiler" ve
"Umuma Açık Bilgiler"i kapsayan bilgilerin tümüne verilen isim.
“Site Ziyareti Bilgileri”: “Kullanıcı”nın “Site”yi ziyareti sırasındaki IP adresi, coğrafi konumu, web
tarayıcısı türü, gönderen kaynağı, ziyaret süresi, sayfa/içerik gösterim sayısı ve benzeri bilgilerin tümü.
"Gizli Bilgi": "Gizli Bilgi" kamuya daha önce açıklanmamış ve “Girişimci”’nin "Sözleşme" gereğince
açıklayacağı; hukuken üzerinde münhasır ve müstakil hak sahibi olduğu tüm veri, örnek, teknik ve
ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler,
hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller,
teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu,
ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve
pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgiler olarak tanımlanmaktadır.
"Kişisel Bilgi": Kişinin adı-soyadı, çalıştığı kurum, ünvan, ticaret ünvanı, adres, e-mail adresi, her türlü
sabit telefon, cep telefonu ve fax numaralarını içeren bilgiler.
“Girişimci”: "Site" içerisinde yer alan "Proje Başvuru Formu"nda ismi geçen ve "Proje Başvuru
Formu"nu doldurup çevrimiçi (on-line) ortamdan kendi adına “Şirket”e gönderen ve işbu Sözleşme'ye
elektronik olarak onay vererek işbu Sözleşme'nin tarafı olan gerçek ve/veya tüzel kişi.
“Kullanıcı”: “Site”yi herhangi bir sebeple ve herhangi bir şekilde ziyaret eden bütün gerçek ve/veya
tüzel kişiler ve “Başvuru” yapan “Girişimci”lerin tümü olarak tanımlanmaktadır.
"Proje Başvuru Formu": "Girişimci" tarafından “Şirket”e elektronik ortamdan gönderilen ve
“Girişimci”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan "Kişisel Bilgiler"i, "Gizli Bilgiler"i ve "Umuma Açık
Bilgileri" içeren elektronik form.
"Umuma Açık Bilgi": “Girişimci”nin kullanımı ve ifşası konusunda üzerinde münhasır ve müstakil hak
sahibi olmadığı veya herhangi bir şekilde “Girişimci”nin rızasıyla veya rızası hilafına veya daha önce
“Girişimci” dışında başkaları tarafından bilinen ve/veya bu kişiler tarafından “Girişimci” dışındaki
kişilere açıklanmış veya üretilmiş her türlü bilgi ve bilgiyi içeren her türlü veri, örnek, araştırma
stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm
tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler,
mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve
know-how da dahil bilginin her türlü formu olarak tanımlanmaktadır.

2. Topladığımız Bilgiler
“Site”yi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler.
”Site” üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili bilgiler.
“Site”ye üye olmak ve çevrimiçi hizmetlerden yararlanmak için verdiğiniz bilgiler.

3. “Site” Ziyareti Bilgileri
“Site”yi ziyaretiniz sırasında IP adresiniz, coğrafi konumunuz, web tarayıcısı türü, gönderen
kaynağınız, ziyaret süreniz ve sayfa/içerik gösterim sayısı gibi bilgiler toplanabilir. Bu bilgiler, sitenin
yönetimi, sitenin kullanılırlığını artırma ve pazarlama amaçlı kullanılabilir.
Bu “Site”de ‘çerez’ler kullanılmaktadır. Web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilen ve
tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyasına çerez denir. Bu çerez dosyası, tarayıcı sunucudan her
sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilir. Bu sayede, web sunucusu sizin tarayıcınızı tanımlar ve
takip eder.
Bilgisayarınızın sabit diski üzerinde kaydedilmek üzere size çerez gönderilebilir. Bu çerezlerden
edineceğimiz bilgiler, sitenin yönetimi, sitenin kullanılırlığını artırma ve pazarlama amaçlı kullanılabilir.
Ayrıca işbu bilgiler sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımak ve siteyi sizin için kişiselleştirmek
için kullanılabilir. Bunun dışında, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilir.
Çoğu tarayıcı, çerez kabul etmeyi engelleyici ayarlara sahiptir. Bunun için tarayıcınızın yardım
dosyalarını inceleyiniz. Ancak çerez kabul etmezseniz, bizim site de dahil olmak üzere, pek çok siteyi
kullanırken kullanılırlığı büyük ölçüde azaltırsınız.

4. Kişisel Bilgilerin Kullanımı
Bu siteye verdiğiniz kişisel bilgiler, gizlilik ilkelerinde belirtilen veya ilgili sayfalarda açıklanan amaçlar
için kullanılır.
Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen kullanımlara ek olarak, kişisel bilgileriniz aşağıdaki
amaçlarla kullanılabilir:
Siteyi kişiselleştirerek, ziyaretinizi daha verimli hale getirmek.
Pazarlama amaçlı bilgiler yanında, sizi ilgilendirebilecek başkaca bilgileri e-posta, site üzerinden ileti
veya benzer bir sistemle yollamak.
Diğer şirketlere sadece istatistiksel amaçlı ve fakat sizi tanımlamada kullanılmayacak bilgi vermek.
Onayınız olmadığı müddetçe kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle doğrudan pazarlama amaçlı
paylaşılmayacaktır.

5. Diğer Bilgilendirmeler
Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen amaçlara ek olarak, aşağıdaki nedenlerden ötürü kişisel
bilgilerinizi kullanabiliriz:
Yasaların bizi zorunlu kılması halinde.
Açılan veya açılacak olan yasal soruşturmalar nedeniyle.
Yasal haklarımızı korumak (sahteciliği engellemek için gerekli bilgileri vermek dahil) amacıyla.

6. Uluslararası Veri Akışı
Sizden topladığımız bilgileriniz ve fikirleriniz, işbu gizlilik ilkelerine uygun kullanımı şartıyla, çalışma
yürüttüğümüz başka ülkelerde saklanabilir veya işlem görebilir.

7. Kişisel Bilgilerin Güvenliği
Kişisel bilgilerinizin ve fikirlerinizin kaybı, yanlış kullanımı ve değiştirilmesini engelleyici gerekli
önlemleri alacağız. Ancak, internet üzerinden veri akışı, doğası gereği güvensiz olduğu için, bu
verilerin internet üzerinden akışının güvenliğini garanti edemeyiz. Şifrenizi gizli tutmak sizin
sorumluluğunuzdadır. Size herhangi bir şekilde kimse şifrenizi sormayacaktır. Site yönetimi şifrenize
bilgi ve onayınız olmadan erişemez.

8. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları
“Site”nin tüm hakları Garanti’ye aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan yazılım, ürünler, logolar, ticari
markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler benzeri bütün bilgiler ulusal ve uluslararası kanunlar ve
sözleşmeler ile korunmaktadır. Garanti’nin hizmet ve içerik sağlayıcısı olarak ilgili mevzuat tahtında
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
“Kullanıcı”, “Site” dahilinde bulunan ürünleri, bilgileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları,
görsel ve işitsel vesaire imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, yazılım kodları, html kodu ve
diğer kodlar vs. ile tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı,
kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle
göndermeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
“Site”de yer alan her türlü bilgi ve materyal; “Site”'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme
yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.
“Site”'den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2015
www.garantibbvapartners.com, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.
Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar
ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

9. Hak ve Sorumluluklar
“Site”nin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.

10. Üçüncü Kişi Web Siteleri
Bu web sitesi diğer başka web sitelerine bağlantılar içerir, ancak gizli bilgi aktarımı yapmaz. İşbu diğer
sitelerin gizlilik ilkeleri ve yükümlülüklerinden biz sorumlu değiliz.

11. İletişim
info@garantibbvapartners.com